• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā nodaļa. Prokurors

08.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-324/1998 Prokurors nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja ir Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 42.pantā norādītie apstākļi

Lejupielādēt