• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Jaunatklāti apstākļi

25.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-1/2019 Pieteikuma par jaunatklātiem apstākļiem izbeigtā tiesvedībā pieļaujamība

Lejupielādēt

04.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2017 Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas viedokļa tiesiskā nozīme

Lejupielādēt

15.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-8/2011 Administratīvā procesa uzsākšana no jauna sakarā ar jaunatklātu apstākli

Lejupielādēt

12.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-8/2011 Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas apsvērumi kā jaunatklāts apstāklis

Lejupielādēt

29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-14/2010 Pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvo pārkāpumu lietās iesniedzams apgabaltiesā

Lejupielādēt

12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-794/2008 Pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem; administratīvā pārkāpuma lietā konfiscētā transportlīdzekļa īpašnieka (kas nav tā pati persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu) tiesības vērsties kompetentā institūcijā par transportlīdzekļa atdošanu

Lejupielādēt

11.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-256/2008 Pieteikumu par lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem var iesniegt arī par Senāta lēmumu

Lejupielādēt

19.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-10/2005 Par Satversmes tiesas spriedumu kā jaunatklātu apstākli

Lejupielādēt