• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par notikumiem

17. maijs, 2021.

Ar Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem apspriež aktualitātes likumdošanā un lietu izskatīšanā pandēmijas apstākļos

Piektdien, 14.maijā Senāta Krimināllietu departamenta pārstāvji attālinātā Zoom sanāksmē tikās ar Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem. Departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova, senatore Aija Branta un zinātniski analītiskie padomnieki Nora Zvejniece un Jānis Baumanis pauda savu skatījumu, un ar pirmās instances tiesas tiesnešiem diskutēja par problēmjautājumiem vienošanās procesa kārtībā skatāmās lietās un pārrunāja grozījumus Krimināllikumā.