• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

8.nodaļa. Kriminālprocesuālā imunitāte (116.-122.pants)

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt