• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nodrošinājuma valsts aģentūra

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2021 Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums nekavējoties paziņot izņemtās mantas vai dokumenta īpašniekam par lēmumu par mantas vai dokumenta atdošanu

Lejupielādēt

13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-789/2016 Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums lemt par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, ja īpašniekam zudusi interese par transportlīdzekli

Lejupielādēt