• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Privātpersonas tiesību ievērošanas princips

2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-[A]/2022 Atbalsta bērniem, kuriem nav izteikti funkcionāli traucējumi, nepiešķiršana

Lejupielādēt

12.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2021 Iestādes skaidri nesniegta atbilde kā atteikums izdot administratīvo aktu

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-709/2021 Privātpersonas tiesību ievērošanas princips

Lejupielādēt

02.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2021 Iestādes pienākums kā rūpīgam saimniekam ievērot labas pārvaldības un privātpersonas tiesību ievērošanas principu

Lejupielādēt

02.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1336/2019 Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts tiesā

Lejupielādēt

08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1144/2019 Privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2019 Principa in dubio pro civis piemērošana, izdodot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

06.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2015 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

Lejupielādēt

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2012 Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

Lejupielādēt