• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nemantiskais kaitējums

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2022 Nemantiskā kaitējuma kompensācija par publikāciju saturu plašsaziņas līdzekļos

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1286/2020 Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana kriminālprocesā

Lejupielādēt

27.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1499/2018 Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās ietekme uz iepriekš nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma pieprasīšanu

Lejupielādēt

09.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2018 Valsts rīcības prettiesiskuma konstatēšana un novēršana pati par sevi var būt atbilstīgs atlīdzinājums

Lejupielādēt

10.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2018 Ierobežojums rīkoties ar īpašumu sev vēlamā veidā kā pamats morālā kaitējuma atlīdzinājumam

Lejupielādēt

30.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1214/2016 Atbilstīga atlīdzinājuma noteikšana par personas ilgstošu tiesību pārkāpumu

Lejupielādēt

15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-410/2012 Morālā kaitējuma atlīdzināšanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-72/2012 Juridiskas personas tiesības prasīt atlīdzināt tai nodarītu morālo kaitējumu

Lejupielādēt

06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2011 Atlīdzības par morālo kaitējumu apmērs

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010 Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

Lejupielādēt

16.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-104/2010 Atbilstīga atlīdzinājuma noteikšana morālā kaitējuma gadījumā

Lejupielādēt

03.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2009 Morālā kaitējuma atlīdzinājums zemnieku saimniecībai

Lejupielādēt

23.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2009 Atlīdzinājums par personisko kaitējumu

Lejupielādēt

26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008 Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

Lejupielādēt

12.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-512/2007 Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

Lejupielādēt

21.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2007 Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

Lejupielādēt