• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

08.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2022 Krimināllikuma darbības telpā personālais princips

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Labvēlīgāks likums Krimināllikuma 5.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2018 Soda noteikšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izdarīšanas laiks pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nav noskaidrots

Lejupielādēt

14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017 Krimināllikumā ietverto jēdzienu – „labprātīgi paziņo” un „aktīvi veicina” tvērums

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2017 Uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi Krimināllikuma Sevišķās daļas panta dispozīcijā neparedzētu noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmju iekļaušana noziedzīga nodarījuma aprakstā

Lejupielādēt

19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016 Papildsoda — policijas kontroles — aizstāšanas ar papildsodu — probācijas uzraudzību — spēkā stāšanās; noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014 Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

Lejupielādēt

18.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2006 Abu iepriekšējo tiesu instanču nolēmumi atcelti, jo Krimināllikuma 241.panta grozījumi ir vērtējami kā apsūdzētajiem labvēlīgāki, līdz ar to saskaņā ar Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumiem tiem ir atpakaļejošs spēks.

Lejupielādēt

05.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-363/2005 Abu instanču tiesu nolēmumi atcelti, jo tiesas neievērojušas Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumus par likuma, kurš atzīst nodarījumu par nesodāmu, attiecināšanu uz izdarīto nodarījumu

Lejupielādēt

06.06.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-183/2000 Saskaņā ar Krimināllikuma 1. un 12. pantu juridiska persona nevar būt noziedzīga nodarījuma subjekts, tāpēc krimināllietu pret to nevar ierosināt; Sprieduma vai lēmuma atcelšana pati par sevi nav iemesls tiesneša saukšanai pie disciplināratbildības

Lejupielādēt