• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Autortiesības

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Datubāzes veidotāja ieguldījuma vērtēšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Datubāzu aizsardzības veidi

Lejupielādēt

19.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2019 Tiesību aizliegt darba izmantošanu piemērošana kolektīvā pārvaldījuma gadījumā

Lejupielādēt

19.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2019 Tiesību publiskot darbu tvērums Autortiesību likumā

Lejupielādēt

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2019 Faktisko licences līguma attiecību konstatēšana autordarbu izmantošanas gadījumā

Lejupielādēt

28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018 Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

Lejupielādēt

28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018 Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija

Lejupielādēt

28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018 Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja pārsūdzēta tiesību pārkāpuma izdarīšana, bet nav apstrīdēts par šo pārkāpumu piemērotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis; Prasības priekšmeta konkretizēšana autortiesību pārkāpumu lietās; Prasības tiesību konstatēšana autortiesību pārkāpumu lietās; Licences maksas metodes izmantošana zaudējumu apmēra aprēķināšanai par autortiesību pārkāpumu

Lejupielādēt

10.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2018 Blakustiesību subjektu tiesību uz atlīdzību juridiskā daba un no tās izrietošie prasījumi; Retranslācijas izpratne un konstatēšanas priekšnoteikums autortiesību un blakustiesību strīdos; Fonogrammu izmantošana, veicot tās saturošo raidījumu signālu tiešo ievadi; Komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu retranslācijas pierādīšana

Lejupielādēt

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2017 Taisnīgas atlīdzības noteikšanā izmantojamie apsvērumi un kritēriji

Lejupielādēt

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2017 Tiesas kompetence noteikt taisnīgu atlīdzību par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā

Lejupielādēt

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2017 Autortiesību tiesiskā daba un piemērošana laikā; sākotnējais autortiesību subjekts

Lejupielādēt

17.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2017 Obligātās retranslācijas pienākuma attiecināšana uz televīzijas programmu retranslēšanu interneta televīzijā

Lejupielādēt

30.06.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1237/2016 Ar autortiesībām aizsargāta darba izmantotāja noteikšana

Lejupielādēt

01.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2016 Autortiesību pāreja ķermeniskas lietas, kurā darbs ietverts, atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-2016 Zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšana autortiesību pārkāpuma gadījumā; darba izmantošana informatīviem mērķiem

Lejupielādēt

21.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2014 Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2012 Autortiesību īstenošanas kārtība un autora individuālā ieguldījuma noteikšana līdzautoru radītā darbā

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009 Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2008 Par tiesiska darījuma formu

Lejupielādēt

19.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2006 Fotogrāfijas autora personiskās un mantiskās tiesības

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-470/1999 Par autortiesību aizskāruma novēršanu

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-487/1997 Par autortiesību aizsardzību; Pirmslīguma strīds par darbu atsaukšanu publiskā izpildījumā

Lejupielādēt