• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

7.nodaļa. PROTOKOLI (61.-64.pants)

21.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2020

Lēmums, kuru ieraksta tiesas sēdes protokolā, tiesai ir jāmotivē, un motīvi jāieraksta protokolā.

Lejupielādēt

14.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2018

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009

Tiesas sēdes protokola saturu reglamentē Civilprocesa likuma 62.pants, un tajā nav izvirzīta prasība pēc saīsinātā sprieduma satura atspoguļošanas. Tiesas sekretāra neatrašanās tiesas zālē saīsinātā sprieduma pasludināšanas brīdī nevar ietekmēt sprieduma saturu un pušu tiesības.

Lejupielādēt