• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

43.nodaļa. Kriminālprocesu apvienošana, sadalīšana, atlikšana, apturēšana vai izbeigšana (475.-481.pants)

21.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2021 Kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma par jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības tiesai izlemšana

Lejupielādēt

30.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-545/2014 Satversmes tiesā apstrīdētas tiesību normas piemērošana

Lejupielādēt

13.09.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-436/2012 Kriminālprocesa izbeigšana tiesas sēdē

Lejupielādēt

28.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2010 Kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai

Lejupielādēt

09.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2008 Kriminālprocesu apvienošana

Lejupielādēt

18.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-717/2007 Kriminālprocesa izbeigšanas pamats

Lejupielādēt

19.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2007 Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

30.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-516/2007 Kriminālprocesa izbeigšana un procesa turpināšana medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai

Lejupielādēt