• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

5.nodaļa. PROCESUĀLIE TERMIŅI (46.-53.pants)

2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[E]/2020 Pretapelācijas sūdzības iesniegšanas nokavējuma izvērtēšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

11.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1350/2016 Elektroniskā veidā sagatavotas apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016 Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016 Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

Lejupielādēt

12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014 Apvērsuma prasības iesniegšanas termiņa jēdziens

Lejupielādēt

08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014 Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-577/2010 Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1183/2009 Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-156/1997 Par procesuālo termiņu atjaunošanu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-120/1997 Par procesuālo termiņu atjaunošanu

Lejupielādēt