• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit septītā nodaļa. Spriedumu izskatīšana kasācijas kārtībā

19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2005 Kasācijas instances tiesas kompetence

Lejupielādēt

30.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-330/1996 Par blakusprotesta izskatīšanas robežām kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

19.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-319/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996 Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-315/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/1996 Par kriminālprocesa likuma pārkāpumu, kurš katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

11.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-282/1996 Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

28.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-268/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

24.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-263/1996 Par prokurora piedalīšanos tiesas rīcības sēdē

Lejupielādēt

09.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-242/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

16.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-240/1996 Lēmuma pārsūdzēšana par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-235/1996 Par kasācijas instances rīcības sēdes neziņošanu tiesājamiem

Lejupielādēt

29.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-234/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

31.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-146/1996 Lēmuma pārsūdzēšana par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

08.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-125/1996 Par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

15.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-124/1996 Par krimināllietas piekritību apelācijas instances tiesai

Lejupielādēt

08.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-121/1996 Kasācijas sūdzība pamatoti atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

06.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-118/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

06.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-90/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu pēc prokurora motivēta iesnieguma

Lejupielādēt

25.03.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-70/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

27.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-41/1996 Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

21.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-31/1996 Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

04.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-30/1996 Par pierādījumu pārvērtēšanas nepieļaujamību kasācijas instancē

Lejupielādēt

08.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-25/1996 Par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

14.02.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-24/1996 Par prokurora protesta noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

19.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-11/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu pēc prokurora motivēta iesnieguma

Lejupielādēt