• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

15.nodaļa. Īpašuma tiesību aizstāvēšana (153.-159.pants)

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-385/1999

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/1999

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-238/1997

Lejupielādēt