• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

23.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANAS ATLIKŠANA (209.-213.pants)

29.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/2017 Lietas izskatīšana bez lietas dalībnieka klātbūtnes

Lejupielādēt

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015 Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013 Vekseļa jēdzienam neatbilstošs vekselis

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013 Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2000 Par Civilprocesa likuma 209.panta piemērošanas nosacījumiem

Lejupielādēt