• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas vispārīgie noteikumi

19.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-184/1998 Pirmstiesas izmeklēšanu izdara tajā rajonā (pilsētā), kurā izdarīts noziegums. Citādas izmeklēšanas kārtības noteikšana nav tiesu kompetencē

Lejupielādēt

23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996 Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu

Lejupielādēt