• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit ceturtā nodaļa. Saīsinātais process

06.01.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2004 Spriedums atcelts, jo nav ievērotas cietušā procesuālās tiesības saīsinātā procesā

Lejupielādēt

24.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-102/1998 Saīsināto procesu nevar piemērot lietās pret personām, kurām inkriminēts noziegums agrāk piespriestā kriminālsoda izciešanas laikā

Lejupielādēt