• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

TIESNEŠU KARJERAS JAUTĀJUMI

19.12.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-370/2014 Informācijas par tiesneša disciplināro atbildību konfidencialitātes satversmība

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2010 Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-798/2009 Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

Lejupielādēt

29.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-528/2009 Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmuma, ar kuru atzīts, ka persona nav piemērota tiesneša amatam, tiesiskā daba

Lejupielādēt

21.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-216/2008 Tiesnešu disciplināratbildības jautājumu tiesiskā daba; tieslietu ministra (ministrijas) rīcība tiesnešu disciplinārās sodīšanas jautājumos

Lejupielādēt