• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

25.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2005 Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-483/2004 Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo tiesa nav pārbaudījusi un izvērtējusi visus sūdzībā minētos motīvus

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/1996 Par pierādījumu pārbaudi apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-270/1996 Par apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņa atjaunošanu

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-249/1996 Par liecinieku izsaukšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

04.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-237/1996 Par lietas izskatīšanas robežām apelācijas tiesā

Lejupielādēt

30.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-224/1996 Par apelācijas instances tiesas tiesībām uzaicināt uz tiesas sēdi cietušo un liecinieku

Lejupielādēt

30.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-185/1996 Par lietas izskatīšanas robežām apelācijas tiesā

Lejupielādēt

09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-171/1996 Par apelācijas instances tiesas likumīgu lēmumu, kura nosūtījusi lietu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

22.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1996 Par tiesībām lietu nosūtīt papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

11.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 442.panta noteikumu piemērošanu apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/1996 Par liecinieku nopratināšanu apelācijas instances tiesas sēdē

Lejupielādēt

10.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/1996 Par apelācijas tiesas sprieduma pasludināšanu

Lejupielādēt

27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/1996 Noraidīdama tiesājamā lūgumu izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt lieciniekus, kuri pirmās instances tiesā nav nopratināti, apelācijas instances tiesa ir būtiski ierobežojusi viņa tiesības

Lejupielādēt

27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/1996 Par kriminālprocesa normu ievērošanu, pārbaudot pierādījumus apelācijas instancē

Lejupielādēt