• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2022 Krimināllikuma 214.panta (Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana) otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets – maksātnespējas procesa pieteikums

Lejupielādēt

27.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2022 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona viltojusi dokumentu un viltoto dokumentu izmantojusi, lai izdarītu krāpšanu

Lejupielādēt

21.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/2021 Kriminālatbildība par grāmatvedības dokumentu viltošanu

Lejupielādēt

17.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2021 Dzīvojamās telpas īres līgums un tā apliecināts atvasinājums – dokumenti Krimināllikuma 275.panta izpratnē

Lejupielādēt

12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2019 Par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma – patvarība – apraksts

Lejupielādēt

28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2018 Dokumenta viltošana, ja tā izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

23.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2017 Nostiprinājuma lūgums atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

Lejupielādēt

30.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-653/2015 Personas identitātes slēpšana, uzrādot svešu vadītāja apliecību

Lejupielādēt

27.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2015 Dokumenti Krimināllikuma 275.panta izpratnē var būt gan publisko, gan privāto tiesību jomā

Lejupielādēt

08.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/2015 Uzbrukuma rezultātā varas pārstāvim nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību

Lejupielādēt

07.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-322/2015 Patvarība, šā noziedzīgā nodarījuma apraksts

Lejupielādēt

27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2015 Viltota dokumenta izmantošana

Lejupielādēt

12.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2015 Dokumenta oriģināla neesamība krimināllietas materiālos

Lejupielādēt

29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-113/2015 Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

Lejupielādēt

02.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-460/2014 Ja nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, būtiska kaitējuma konstatēšanai nepieciešams konstatēt arī citu ar likumu aizsargātu interešu apdraudējumu

Lejupielādēt

19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-353/2014 Krimināllikuma 279.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

Lejupielādēt

16.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-330/2014 Pilnvarojuma līgums kā dokuments ar juridisku nozīmi

Lejupielādēt

09.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/2013 Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība atzīstama par Krimināllikuma 274.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu

Lejupielādēt

18.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2013 Viltošana Krimināllikuma atsevišķu pantu izpratnē

Lejupielādēt

31.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-257/2011 Būtisks kaitējums nav Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma obligāta pazīme

Lejupielādēt

01.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/2011 Krimināllikuma 269.pantā – uzbrukums varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

Lejupielādēt

17.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2011 Bankas kases izdevumu orderis un dokumentu viltošana

Lejupielādēt

01.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/2008 Personas tiesību un interešu ievērojams apdraudējums

Lejupielādēt

15.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2007 Dokuments kā noziedzīga nodarījuma sastāva priekšmets

Lejupielādēt

20.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-620/2006 Mantiska zaudējuma apmēra kā obligātas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes konstatēšana

Lejupielādēt

22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2006 Pase kā noziedzīga nodarījuma sastāva priekšmets

Lejupielādēt