• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-352/2021 Administratīvā aizturēšana un aizturēšanas termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021 Kompensācijas vērtības noteikšana padomju laikos nacionalizētu namīpašumu bijušajiem īpašniekiem, ja namīpašums sabiedrības interešu nodrošināšanai netiek atdots natūrā

Lejupielādēt