• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesiskuma princips

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019 Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019 Tiesiskuma principa saturs

Lejupielādēt

30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004 Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu

Lejupielādēt