• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-693/2020 Ar patērētāju noslēgta līguma teksta salasāmības prasība

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020 Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

Lejupielādēt

29.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2020 Ar patērētāju noslēgta līguma noteikumu saprotamība

Lejupielādēt