• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

03.03.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2023 Vainas daļēja atzīšana un izdarītā nožēlošana nav atbildību mīkstinošs apstāklis Krimināllikuma 47. panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

21.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2023 Lietas izskatīšana rakstveida procesā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 12. panta pirmo daļu; Rakstveida procesa pieļaujamības izvērtējums tiesā, kas lietu skata pēc būtības; Apsūdzētā piekrišana pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-20/2023 Saīsinātā sprieduma izskatīšana Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas kārtībā; Nelikumīgi alkoholiskie dzērieni kā akcīzes nodokļa objekts un noziedzīgā nodarījuma rezultātā valstij radītā kaitējuma atlīdzināšanas pienākums

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2023 Pamatsoda – probācijas uzraudzības – piemērošana

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/2023 Tiesas tiesības atbrīvot personu no kriminālatbildības, ja izdarīts maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums; Dzīvnieka zādzība

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-166/2023 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu

Lejupielādēt

26.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-37/2023 Brīvības atņemšanas soda noteikšana personai ar smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem; Sabiedriskā darba piemērošana personai ar invaliditāti

Lejupielādēt

19.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2023 Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās, ja tiek grozīta apsūdzība; Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas atbalstīšana

Lejupielādēt

19.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2023 2012. gada 13. decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” Pārejas noteikumu 6. punkta piemērošana

Lejupielādēt

13.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2023 Narkotiskās vai psihotropās vielas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai ar kurjera starpniecību

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2023 Nacionālā naida vai nesaticības izraisīšana; Tiesībsarga atzinums kā pierādījums

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2023 Kukuļa pieņemšana pēc tā pieprasīšanas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2023 Apsūdzētā apelācijas sūdzībā izteiktā lūguma izvērtēšana

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2023 Piesavināšanās lielā apmērā kā turpināts noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2023 Lietas izskatīšanas veida grozīšana no mutvārdu uz rakstveida procesu iztiesāšanas laikā kā tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums

Lejupielādēt