• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

08.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2022 Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta iegādāšanās; Krimināllikuma darbības telpā personālais princips

Lejupielādēt

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/2022 Valsts amatpersonas uzkūdīšana izpaust neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums

Lejupielādēt

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-151/2022 Nolēmumu izpildes apturēšana, izskatot lietu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā

Lejupielādēt

30.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2022 Policijas darbinieka liecību ticamības pārbaude; Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana

Lejupielādēt

25.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2022 Krimināllikuma 300.pantā (Apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma, paskaidrojuma un pieteikuma sniegšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

Lejupielādēt

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2022 Krimināllikuma 214.panta (Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana) otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets – maksātnespējas procesa pieteikums

Lejupielādēt

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2022 Tiesai ir tiesības nosacītu brīvības atņemšanas sodu pārvērst brīvības atņemšanas sodā vienīgi Krimināllikuma 55.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos

Lejupielādēt

03.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-72/2022 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 17.punktā paredzētā atbildību pastiprinošā apstākļa – noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona sniegusi apzināti nepatiesu liecību – piemērošana; Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta pārvadāšana; Jauna atbildību pastiprinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

28.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-83/2022 Grāmatvedības dokumentu slēpšanas un viltošanas kvalifikācija

Lejupielādēt

01.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-189/2022 Papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – saskaitīšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

27.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2022 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona viltojusi dokumentu un viltoto dokumentu izmantojusi, lai izdarītu krāpšanu

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2022 Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas bezdarbības veidā; Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) un 217.pantā (Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2022 Eksperta atzinuma ticamība; Attaisnojoša sprieduma motīvu daļa

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2022 Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2022 Korespondences noslēpuma tīša pārkāpšana, ko izdarījis žurnālists

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2022 Krimināllikuma 160.pantā (Seksuāla vardarbība) paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvās puses izpausmes un šo sastāvu nošķiršana

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2022 Notiesātā īpašumā esošā dzīvokļa konfiscēšanas iespējamība, piemērojot papildsodu – mantas konfiskāciju

Lejupielādēt