• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIDES TIESĪBAS

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-381/2021 Sabiedrības iesaiste ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā un publicētā paziņojuma par paredzēto darbību saturs; Pārsūdzētā lēmuma atcelšanas izvērtēšana, ja ietekme uz vidi ir pienācīgi pārbaudīta un izvērtēta; Sabiedrības pienākums izrādīt ieinteresētību par līdzdarbošanos ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā

Lejupielādēt