• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

5.nodaļa. Personas, kuras īsteno aizstāvību (59.-94.1 pants)

29.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-237/2021 Balss paraugu iegūšanas speciālā veidā izvērtēšana kopsakarā ar tiesībām sevi neapsūdzēt

Lejupielādēt

14.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2021 Tiesības uz repliku

Lejupielādēt

03.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/2021 Aizstāvja uzaicināšana atsevišķā procesuālā darbībā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021 Apsūdzētā tiesības noslēgt izlīgumu

Lejupielādēt

10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020 Atteikšanās no aizstāvja, ja pirms tam persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos

Lejupielādēt

25.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2020 Tiesības sevi neapsūdzēt un paraugu salīdzinošajai izpētei, kuru izveide nav atkarīga no personas gribas, iegūšana; Procesuālā statusa – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess – iegūšana

Lejupielādēt

30.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2019 Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

Lejupielādēt

31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019 Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2019 Tiesību uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi ierobežošana

Lejupielādēt

29.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-625/2018 Tiesas pienākums noskaidrot iemeslu, kādēļ apsūdzētais atsakās no aizstāvja

Lejupielādēt

25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018 Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017 Liecinieka un apsūdzētā tiesību neliecināt nošķiršana

Lejupielādēt

18.07.2016. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-475/2016 Aizstāvja tiesības iesniegt kasācijas sūdzību

Lejupielādēt

07.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2016 Tiesības uz atbrīvošanu no samaksas par aizstāvja palīdzību, ja persona kriminālprocesā, kurā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, to nav vēlējusies

Lejupielādēt

06.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-659/2015 Obligāta aizstāvja klātbūtne ir pirmstiesas kriminālprocesā pārrunu par vienošanās noslēgšanu uzsākšanas brīdī, vēlāk ir iespējama apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja

Lejupielādēt

15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-572/2015 Tiesības uz taisnīgu tiesu un apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja iemeslu noskaidrošana

Lejupielādēt

05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2014 Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, atteikšanās no aizstāvja pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-271/2014 Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums

Lejupielādēt

20.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2014 Tiesības uz aizstāvību un atteikšanās no aizstāvja

Lejupielādēt

03.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2014 Apelācijas instances tiesas kompetence, izskatot lietu atkārtoti, ja iepriekšējais nolēmums kasācijas instances tiesā daļēji atcelts

Lejupielādēt

16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-758/2013 Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, ja krimināllieta apelācijas instances tiesā tiek skatīta rakstveida procesā

Lejupielādēt

16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2013 Apsūdzētā lūgums nodrošināt aizstāvi apelācijas instances tiesā, ja krimināllieta tiek skatīta rakstveida procesā

Lejupielādēt

30.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-341/2013 Aizstāvja obligātas piedalīšanās kriminālprocesā priekšnosacījumi

Lejupielādēt

05.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-298/2013 Aizdomās turētā pienākums paziņot par savu alibi

Lejupielādēt

23.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/2013 Valsts nodrošinātā aizstāvja piedalīšanās lietā no uzdevuma pieņemšanas brīža līdz kriminālprocesa pabeigšanai

Lejupielādēt

25.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2011 Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību

Lejupielādēt

15.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-448/2010 Kriminālprocesa likuma 83.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpums

Lejupielādēt

17.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/2010 Apsūdzētā tiesības saņemt informāciju par apelācijas sūdzības vai apelācijas protesta izskatīšanas kārtību

Lejupielādēt

09.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-679/2009 Nepaziņošana par lietas iztiesāšanas laiku un vietu rakstveida procesā kā apsūdzētā tiesību ierobežojums

Lejupielādēt

03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2006 Apsūdzētā tiesības saņemt apelācijas instances tiesas nolēmuma kopiju

Lejupielādēt