• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

JUDIKATŪRA

Pievienots: 10. maijs, 2021.

03.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2021 un senatoru Intara Bistera, Ināras Gardas, Ļubovas Kušnires, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas

Brīdis, ar kuru tiesa var grozīt prāvnieku tiesiskās attiecības; Sprieduma procesuālā un materiāltiesiskā spēkā esība

Pievienots: 7. maijs, 2021.

09.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2021

Brīdis, ar kuru Krimināllikuma 213.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums – novešana līdz maksātnespējai – uzskatāms par pabeigtu

Pievienots: 7. maijs, 2021.

09.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/2021

Apsūdzētā tiesības izteikt motivētu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā ārkārtējās situācijas laikā

Augstākā tiesa | Senāts

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 (Ieeja no Elizabetes ielas)

Tālrunis: 67020350
E-pasts: at@at.gov.lv

Darba laiks
P - Ce: 08:15 - 17:00
Pk: 08:15 - 15:45

Seko mums