• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

JUDIKATŪRA

Pievienots: 29. novembris, 2021.

24.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-377/1999

Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 99. panta nosacījumiem tiesājamais var atteikties no aizstāvja tikai pēc savas iniciatīvas

Pievienots: 29. novembris, 2021.

28.12.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-369/1999

Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 300. panta kārtībā sastādīto motivēto spriedumu pirmās instances tiesa pasludina pēc tā parakstīšanas apspriedes istabā. tikai rezolutīvās daļas vien pasludināšana likumā nav paredzēta. Motivēta sprieduma izgatavošana vēlāk citā datumā, papildinot tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu, ir uzskatāma par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 298. pantā paredzētā tiesnešu apspriedes noslēpuma izpaušanu, kas katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu

Pievienots: 29. novembris, 2021.

20.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/1999

Sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā neattiecas uz lietas faktisko apstākļu noskaidrošanu, pierādījumu novērtēšanu vai pārvērtēšanu

Augstākā tiesa | Senāts

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 (Ieeja no Elizabetes ielas)

Tālrunis: 67020350
E-pasts: at@at.gov.lv

image/svg+xml

Darba laiks
P - Ce: 08:15 - 17:00
Pk: 08:15 - 15:45

Seko mums