• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

JUDIKATŪRA

Pievienots: 27. maijs, 2022.

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-197/2022

Nodokļa, kas aprēķināts par periodu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet kura aprēķināšanas un maksāšanas pienākums parādniekam iestājas maksātnespējas procesa laikā pēc tam, kad ir izbeidzies kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš, atgūšana fiziskās personas maksātnespējas procesā

Pievienots: 25. maijs, 2022.

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2022

Savstarpēji izslēdzošas atziņas tiesas spriedumos par viena un tā paša pierādījuma vērtējumu vienā civiltiesiskā strīdā; Pastāvošajai komercpraksei neatbilstoša darījuma ar sabiedrības valdes locekli vērtēšana

Pievienots: 25. maijs, 2022.

27.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2022 un senatora Kaspara Baloža atsevišķās domas

Civillikuma noteikumu par norēķina došanu piemērošana prasībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu no darbinieka, kuram uzticēta darba devēja manta

Augstākā tiesa | Senāts

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 (Ieeja no Elizabetes ielas)

Tālrunis: 67020350
E-pasts: at@at.gov.lv

image/svg+xml

Darba laiks
P - Ce: 08:15 - 17:00
Pk: 08:15 - 15:45

Seko mums