• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgā daļa

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997 Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997 Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997 Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1996 Par kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-290/1996 Par mīkstāka soda noteikšanu sakarā ar kvalifikācijas maiņu

Lejupielādēt

26.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1996 Par galīgā soda nenoteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-136/1996 Par soda un papildsoda noteikšanu

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1996 Par soda mīkstināšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 42.panta piemērošanu

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-107/1996 Par soda noteikšanu apelācijas instances tiesā, ja lietu izskata sakarā ar tiesājamā apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 39.panta piemērošanu

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 47.panta piemērošanu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/1996 Par pirmstermiņa atbrīvošanu no papildsoda

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

02.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta izslēgšanu no apelācijas instances tiesas sprieduma

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc sprieduma kopības

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1996 Par sprieduma izpildes atlikšanu

Lejupielādēt

06.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2k-40/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

22.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-4/1996 Par soda izpildes režīma noteikšanu

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-42/1995 Par soda samazināšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

06.11.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-37/1995 Noteiktais sods neatbilst izdarītā nozieguma smagumam un vainas pakāpei

Lejupielādēt