• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIII[1] nodaļa. Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi

27.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2021 Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu

Lejupielādēt

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016 Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas juridiskajai personai nosacījumi

Lejupielādēt