• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 17. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē darba uzteikuma tiesiskums, savulaik sodītai personai liedzot veikt darbu bērnu aprūpes vai izglītības iestādē
Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Uzņēmumu reģistra faktiskā rīcība, veicot kļūdainu ierakstu tīmekļvietnes maksātnespējas reģistra sadaļā
Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2021.
Atzīst par pamatotu tiesas secinājumu neizsniegt arhīva darbinieka savu pienākumu veikšanai apkopotu informāciju
Administratīvo lietu departamentā 11. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
Administratīvo lietu departamentā 8. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.maijam
Krimināllietu departamentā 6. maijs, 2021.
Stājies spēkā attaisnojošais spriedums krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai
Administratīvo lietu departamentā 5. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu no autoratlīdzības ienākuma
Krimināllietu departamentā 5. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē iespējamie pierādījumi lietā par šaujamieroča nelikumīgu iegādāšanos un glabāšanu
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Nesaskatot, ka prasība doties uz pilsonības valsti būtu nehumāna, Senāts atstāj spēkā lēmumu neizsniegt jaunu termiņuzturēšanās atļauju
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par atteikumu piešķirt bezdarbnieka pabalstu