• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 7. jūnijs, 2023.
Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciālajiem jautājumiem par nepilngadīga jauna sportista aizsardzību Eiropas Savienības tiesībās
Civillietu departamentā 7. jūnijs, 2023.
Stājas spēkā spriedums par darba līguma izbeigšanu ar domes darbinieku, kas zaudējis darba devēja uzticību
Administratīvo lietu departamentā 2. jūnijs, 2023.
Tiesai no jauna jāvērtē lieta daļā par nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu
Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2023.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2023.
Strīdā par zivju izpētei ievestām precēm piemērojamo muitas nodokli Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Civillietu departamentā 1. jūnijs, 2023.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2023.
Stājas spēkā spriedums strīdā ar Ministru kabinetu par pienākumu vakcinēties pret Covid-19
Administratīvo lietu departamentā 30. maijs, 2023.
Atstāj spēkā rīkojumu par atvaļināšanu no dienesta par noteiktā laikā neiesniegtu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
Administratīvo lietu departamentā 30. maijs, 2023.
Atzīst par pamatotu Valkas novada domes lēmumu par liegumu rīkot sapulci laikā, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2023.
Par izskatāmām lietām no 29.maija līdz 2.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 20. maijs, 2023.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Cityparks Latvia un PTAC strīds daļā par noteikto soda naudu
Civillietu departamentā 18. maijs, 2023.
Senāts atstāj spēkā apgabaltiesu spriedumus, ar ko noraidītas darbinieku prasības atzīt par prettiesisku viņu atstādināšanu vai dīkstāvi Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā