• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 18. janvāris, 2022.
Lietu par Eiropas Savienības valsts pilsoņa tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 14. janvāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.janvārim
Civillietu departamentā 13. janvāris, 2022.
Stājas spēkā spriedums par 1,9 miljonu eiro piedziņu par labu valstij
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2022.
Senāts apmierina lūgumu par pagaidu noregulējumu vēja parka būvniecībai Tukuma novadā
Administratīvo lietu departamentā 11. janvāris, 2022.
Neatjauno procesuālo termiņu pieteikuma iesniegšanai par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu
Krimināllietu departamentā 3. janvāris, 2022.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 3. janvāris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums bijušajam bankas likvidatoram krimināllietā par tiesas sprieduma izpildes kavēšanu
Krimināllietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājas spēkā notiesājošs spriedums krimināllietā par naudas piesavināšanos lielā apmērā no SIA “Ventspils siltums”
Civillietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājies spēkā spriedums, noraidot “Basketbola attīstības aģentūras Rīga” prasību
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2021.
Atstāj spēkā Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu un pienākumu atjaunot sākotnējo stāvokli krasta kāpu aizsargjoslā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Konkurences padomes lēmums par aizliegtu vienošanos