• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 16. jūlijs, 2021.
Senāts noraida pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu
Krimināllietu departamentā 14. jūlijs, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāskata krimināllieta daļā par uzņēmēja slepkavību un amatpersonas slepkavības mēģinājumu, saistītu ar spridzināšanu
Administratīvo lietu departamentā 8. jūlijs, 2021.
Senāts: policijai, pieņemot lēmumu par pagaidu nošķiršanu, ir svarīgi vispusīgi izvērtēt situāciju un novērst vardarbības riskus
Civillietu departamentā 8. jūlijs, 2021.
Senāts: Par daudzdzīvokļu mājai piegādātās siltumenerģijas maksas parādu atbild dzīvokļu īpašnieki, kuru patēriņam pakalpojums sniegts, nevis dzīvojamās mājas pārvaldnieks
Administratīvo lietu departamentā 7. jūlijs, 2021.
Senāts noraida pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu
Civillietu departamentā 6. jūlijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu par laulātajam piederošās daļas abu laulāto kopīgajā nekustamajā īpašumā atsvabināšanu no otra laulātā kreditora piedziņas
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Senāts atsāk iztiesāšanu pēc būtības lietā par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā”
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 21. jūnijs, 2021.
Senāts norāda, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieks nav zemes piespiedu nomas attiecību subjekts un neatbild par dzīvokļu īpašnieku kopības zemes nomas maksas parādu, ja nav to tieši uzņēmies
Administratīvo lietu departamentā 18. jūnijs, 2021.
Lietu par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu nodod jaunai izskatīšanai