• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit pirmā nodaļa. Izziņas izdarītāja, prokurora un tiesneša darbību pārsūdzēšana

16.10.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-335/2001

Lejupielādēt