• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

7.nodaļa. Citas kriminālprocesā iesaistītās personas (109.-115.pants)

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2021 Eksperta piedalīšanās apskatē

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka interesēs

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

Lejupielādēt

11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019 Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

Lejupielādēt

25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018 Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017 Liecinieka un apsūdzētā tiesību neliecināt nošķiršana

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2016 Citai personai piederoša transportlīdzekļa, kas ticis izmantots noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, konfiskācijas nosacījumi

Lejupielādēt

05.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2012 Kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks

Lejupielādēt