• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Domu, apziņas un reliģijas brīvība

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-435/2021 Personas tiesības tikt noņemtam no militārā dienesta uzskaites savas pārliecības dēļ

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-233/2020 Reliģiskās organizācijas (draudzes) reorganizācija, ja tā ir pieņēmusi lēmumu izstāties no reliģiskās savienības (baznīcas)

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010 Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

Lejupielādēt