• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sestā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU AIZSARDZĪBA (1732.–1752.pants)

27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019 Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016 Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012 Aizturējuma tiesības piemērošanas apjoms

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-395/1999 Saistību tiesības aizsargājamas tikai tiesas ceļā

Lejupielādēt

17.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/1999 Par aizturējuma tiesību izmantošanu Civillikuma 1734.-1740.panta izpratnē

Lejupielādēt