• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pārejas noteikumi

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016 Apelācijas instances tiesas tiesības grozīt apsūdzību pēc aiziešanas apspriežu istabā taisīt spriedumu

Lejupielādēt

27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2006 Tiesa pamatoti piemērojusi Kriminālprocesa likuma normas, iztiesājot lietu tiesas sēdē pēc 2005.gada 1.oktobra. Lietas iztiesāšana ir nevis atsevišķa procesuāla darbība, bet gan daudz plašāks jēdziens – procesuāla stadija, tāpēc šajā lietā nav pārkāpts Pārejas noteikumu 2.punkts

Lejupielādēt