• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Augstākā tiesa attīstībā

Konferences norises laiks un vieta

2005.gada 7.oktobris Latvijas Universitātes Lielā aula

Konferences dalībnieki

Konferences programma

 

KONFERENCES ATKLĀŠANA

15 neatkarības gadi: vai ir iemesls svinēšanai?

 • Andris GUĻĀNS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

 

APSVEIKUMI

 • Vaira VĪĶE-FREIBERGA, Valsts Prezidente
 • Ingrīda ŪDRE, Saeimas priekšsēdētāja
 • Solvita ĀBOLTIŅA, tieslietu ministre
 • Ivars LĀCIS, Latvijas Universitātes rektors
 • Gijs KANIVĒ (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents


Pirmā daļa. AUGSTĀKĀS TIESAS KĀ KASĀCIJAS UN APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS DESMITGADE TRĪSPAKĀPJU TIESU SISTĒMĀ: LATVIJAS SAVDABĪBA UN PIEREDZE

Augstākā tiesa kā judikatūras veidotāja

 • Kalvis TORGĀNS, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Augstākās tiesas attīstība: evolūcija, revolūcija vai normatīvā nolemtība?

 • Andris GUĻĀNS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Apelācija un kasācija – nepieciešamība vai procesuālā izšķērdība"

 • Gunārs AIGARS, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs

Spēkā esošu nolēmumu jaunas izskatīšanas kriminālprocesuālā regulējuma attīstība

 • Pāvels GRUZIŅŠ, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs

Pēdējās instances tiesas loma privātpersonu tiesību un interešu aizsardzībā to attiecībās ar valsti

 • Valerijans JONIKĀNS, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs

Augstākā tiesa kā Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļa

 • Ingrīda LABUCKA, Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnese


Otrā daļa. AUGSTĀKO TIESU LOMA UN FUNKCIJAS MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ: EIROPAS PIEREDZE

Tiesu varas norobežošana no likumdevēja un izpildu varas

 • Egils LEVITS, Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis

Nacionālās Augstākās tiesas Eiropas Savienībā: kopsaucēju meklējot

 • Gijs KANIVĒ (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents

Tiesā saņemto sūdzību plūsmas vadīšana: Zviedrijas pieredze

 • Bo SVENSONS (Bo Svensson), Zviedrijas Augstākās tiesas prezidents

Nacionālā tieslietu padome - Polijas Augstākās tiesas neatkarības garants

 • Lehs PAPRZICKIS (Lech Paprzycki), Polijas Augstākās tiesas prezidents, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs

Tiesību zinātnes loma tiesu prakses attīstībā

 • Uldis KRASTIŅŠ, profesors, Dr.habil.iur., LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs

Eiropas cilvēktiesību standarti - izaicinājums vai rutīna?

 • Mārtiņš MITS, LL.M, Rīgas Juridiskās augstskolas lektors

Publikācijas

Intervija laikrakstā "Diena" ar ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidentu, Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētāju Giju Kanivē

Laikraksts "Latvijas Vēstnesis"

Ziņu aģentūra LETA