• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2009

N.p.k.

Simbols

Lietas Nr.

Nolēmumu krājums (lpp.)

www.at.gov.lv

ML

CPL komentāri (lpp.)

Jurista Vārds (gads, numurs)

1.

SJK

14

 

 

312

 

2.

16

 

 

318

 

3.

SKC

3

C-259

ML

 

 

4.

5

C-28

ML

 

2009. Nr.18

5.

6

C-207

ML

 

2009. Nr.27

6.

8

C-100

ML

 

 

7.

14

 

ML

 

2009. Nr.36

8.

18

C-51

ML

 

2009. Nr.31

9.

25

 

ML

 

 

10.

32

C-60

ML

 

2009. Nr.32

11.

34

C-176

ML

 

 

12.

37

C-11

ML:

 

 

13.

38

 

ML

 

 

14.

47

C-212

ML

 

 

15.

49

C-112

ML

 

2009. Nr.16

16.

54

C-41

ML

 

 

17.

58

 

ML

 

 

18.

65

C-23

ML

 

 

19.

69

 

ML

 

 

20.

71

 

ML

 

 

21.

79

C-187

ML

 

 

22.

83

C-264

ML

 

 

23.

88

 

ML

 

2009. Nr.43

24.

113

C-34

ML

 

2010. Nr.1

25.

137

 

 

261

 

26.

160

 

 

51

 

27.

175

C-270

ML

 

 

28.

185

C-67

ML

 

 

29.

188

C-118

ML

 

 

30.

192

C-192

ML

 

 

31.

195

 

ML

 

 

32.

205

C-74

ML

 

 

33.

242

C-105

ML

 

 

34.

254

C-219

ML

 

 

35.

255

C-278

ML

 

2010. Nr.4

36.

276

C-78

ML

 

 

37.

285

C-92

ML

 

 

38.

306

 

ML

 

 

39.

333

 

ML

 

 

40.

366

C-122

ML

 

 

41.

403

C-129

ML

 

2010. Nr.3

42.

442

C-137

ML

 

 

43.

775

C-223

ML

 

 

44.

784

C-193

ML

 

2009. Nr.45

45.

878

 

ML

 

 

46.

891

C-148

ML

 

2009. Nr.49

47.

896

C-157

ML

 

2009. Nr.47

48.

899

C-164

ML

 

 

49.

1012

 

ML

 

 

50.

1030

C-171

ML

 

 

51.

1054

C-232

ML

 

2009. Nr.44

52.

1183

C-237

ML

 

2009. Nr.44

53.

1237

C-2009

ML

 

 

54.

SPC

13

 

 

218

 

55.

14

 

 

227

 

56.

35

C-247

ML

 

 

57.

46

 

 

199

 

58.

53

 

ML

 

 

59.

54

 

 

207

 

60.

58

 

ML

 

 

61.

68

 

ML

 

 

62.

72

 

ML

 

 

63.

76

 

ML

 

 

64.

79

 

ML

212

 

65.

99

 

ML

 

2010. Nr.19

66.

103

 

ML

 

 

67.

119

C-252

ML

 

2010. Nr.12

68.

138

C-242

ML

 

 

Avoti

40 nolēmumi:

Nolēmumu krājums: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2009. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010. – 976 lpp.

60 nolēmumi: (16 no tiem tikai šajā avotā)

www.at.gov.lv: Augstākās tiesas mājaslapa; Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs/ Civillietu departaments

9 nolēmumi (8 nolēmumi publicēti tikai šajā avotā)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 334 lpp

17 nolēmumi:

Jurista Vārds: Latvijas Vēstneša izdevums