• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

26.nodaļa. Ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana (350.-354.pants)

28.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-432/2021 Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītā nemateriālā zaudējuma atlīdzināšana

Lejupielādēt

28.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-432/2021 Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītā nemateriālā zaudējuma atlīdzināšana

Lejupielādēt

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-243/2021 Cietušais kriminālprocesā par noziedzīgu nodarījumu, kā rezultātā kaitējums nodarīts pašvaldības kapitālsabiedrībai

Lejupielādēt

12.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2021 Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

02.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2020 Kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana, ja cietušajam izmaksāta valsts kompensācija

Lejupielādēt

21.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/2020 Kaitējuma kompensācijas par valstij nenomaksātajiem nodokļiem piedziņa kriminālprocesā

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

Lejupielādēt

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2020 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

25.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2019 Solidāra atbildība par kaitējuma kompensāciju vienošanās procesā

Lejupielādēt

04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2019 Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2019 Kasācijas sūdzības saturs; Tiesas rīcība, saņemot cietušā kaitējuma kompensācijas pieteikumu pēc likumā noteiktā termiņa

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018 Kaitējuma kompensācijas noteikšana cietušajam par izdevumiem saistībā ar juridiskās palīdzības saņemšanu

Lejupielādēt

07.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2018 Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets un kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2018 Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

20.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-570/2017 Kaitējuma kompensācijas regulējuma vispārīgs princips

Lejupielādēt

12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-527/2017 Kaitējuma kompensācijas noteikšana, apelācijas instances tiesai taisot jaunu spriedumu

Lejupielādēt

24.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2017 Kaitējuma kompensācija cietušajiem Krimināllikuma 260.pantā (ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana) paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

07.07.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2017 Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem

Lejupielādēt

10.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2017 Nenomaksātu nodokļu veidā valstij radītu materiālo zaudējumu konstatēšana kontrabandas lietās

Lejupielādēt

09.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2017 Nodokļu piedziņas nepieļaujamība kriminālprocesā, ja to piedziņa tiek veikta administratīvā procesa ietvaros

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2017 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju; Nosakot kaitējuma kompensācijas apmēru, tiesai nav pienākuma izvērtēt personas spēju samaksāt noteikto kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016 Kaitējuma kompensācijas noteikšana noziedzīgā nodarījumā, ko izdarījušas dažādos kriminālprocesos notiesātas personas

Lejupielādēt

10.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-499/2016 Prasība par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu ir cietušā personisks prasījums

Lejupielādēt

25.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2016 Nelikumīgas darbības ar akcīzes precēm un to rezultātā valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

08.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2016  Akcīzes nodokļa uzlikšanas nosacījumi nelikumīgi ievestām precēm

Lejupielādēt

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016 Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

26.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2016 Akcīzes preces jēdziens; tiesības uz kompensāciju par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm

Lejupielādēt

11.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2014 Pieteikuma par radītā kaitējuma iesniegšana līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

31.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2013 Morālā kaitējuma atlīdzības apmērā neietver cietušā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanu

Lejupielādēt

18.09.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-406/2012 Kompensācijas apmēra kritēriji

Lejupielādēt

29.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2012 Cietušajam līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai ir tiesības pieteikt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

15.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/2012 Kompensācijas pieteikuma iesniegšana tiesā

Lejupielādēt

07.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2011 Kaitējuma kompensācijas pamatojuma iztrūkums

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2011 Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt morālās kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību

Lejupielādēt

20.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2011 Kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā vai kompensācijas pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

14.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-461/2010 Kaitējuma kompensācijas piedziņa par labu valstij

Lejupielādēt

04.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2010 Kompensācijas noteikšana par cietušajam radīto kaitējumu

Lejupielādēt

19.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-362/2009 Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2009 Morālā kaitējuma kompensācija auto avāriju lietās

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-586/2008 Kompensācijas par cietušajam radīto kaitējumu ceļu satiksmes negadījuma lietā

Lejupielādēt

25.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-570/2008 Kompensācijas par cietušajam pēc Krimināllikuma 260.panta radīto kaitējumu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

28.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-181/2008 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKK-1/2020) Cietušās personas tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzināšanu par Krimināllikuma 260.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

28.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-653/2007 Cietušā kompensācijas pieteikuma izvērtēšana

Lejupielādēt

02.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2007 Kaitējuma kompensācija par nemateriālajiem zaudējumiem personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā

Lejupielādēt

20.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2007 Kriminālprocesa likuma garantētās iespējas materiālā un morālā kaitējuma kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai

Lejupielādēt

01.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-96/2007 Kompensācijas pieteikuma izlemšana

Lejupielādēt

24.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-69/2007 Kriminālprocesa likums neparedz pirmās instances tiesas tiesnesim tiesības ar lēmumu atcelt likumīgā spēkā stājušos šīs pašas instances tiesas spriedumu pat kādā daļā pēc savas iniciatīvas.

Lejupielādēt

07.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2007 Kaitējuma kompensācijas pieteikuma izlemšana

Lejupielādēt