• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-771/2021 Inženierbūves būvniecībai izsniegtās būvatļaujas pārsūdzēšana

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Detālplānojuma izstrādes nepieciešamība būvniecības ieceres piegulošās teritorijas infrastruktūras pārkārtošanai

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Savstarpējās saskaņotības principa ievērošana un atbilstība teritorijas plānojuma mērķim nodrošināšana būvatļaujas izdošanā

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2021 Pieļaujamība bez licences vai noslēgta licences līguma klātienē iepazīties ar būvprojektiem pētniecības nolūkā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2021 Potenciāli nedrošas būves ekspluatācijas aizlieguma noteikšana

Lejupielādēt