• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sabiedrības veselības aģentūra

26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008 Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

Lejupielādēt