• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ārstniecība (pacienta tiesības)

18.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2013 Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2008 Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

Lejupielādēt

23.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-451/2006 Tiesību aktu hierarhija

Lejupielādēt