• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Septītā nodaļa. LĪDZMANTINIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS UN MANTOJUMA DALĪŠANA (715.–765.pants)

15.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2021 Iepriekš jau saņemtā pievienojuma mantojuma masai juridiskā daba

Lejupielādēt

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019 Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

Lejupielādēt

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2019 Kopīpašuma reālas sadales aspekti

Lejupielādēt

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016 Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

Lejupielādēt

09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009 Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-80/1999 Mantinieks apstiprināts mantojuma tiesībās uz īpašuma daļu, kura nav piederējusi mantojuma atstājējam

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-7/1997 Par mantojuma dalīšanu dabā

Lejupielādēt