• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

POLITISKO PARTIJU FINANSĒŠANA

26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2017 Politiskās apvienības tiesības saņemt piešķirtā valsts finansējuma maksājumu līdz tās likvidēšanas brīdim

Lejupielādēt

12.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2016 Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” ietvertā jēdziena „reklāmas izvietošana” interpretācija

Lejupielādēt

31.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2012 Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

Lejupielādēt

22.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2011 Politisko organizāciju (partiju) atbildība par likumā noteikto to finansēšanas noteikumu pārkāpumu

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2005 Par partijas saņemtajiem ziedojumiem

Lejupielādēt