• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu

27.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2022 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona viltojusi dokumentu un viltoto dokumentu izmantojusi, lai izdarītu krāpšanu

Lejupielādēt

21.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-334/2021 Kriminālatbildība par svešas mantas iznīcināšanu un bojāšanu aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni (likuma redakcijā no 2020.gada 6.jūlija)

Lejupielādēt

26.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-120/2021 Līzinga objekta neatdošana īpašniekam kā piesavināšanās izpausmes veids

Lejupielādēt

21.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/2021 Krimināllikuma 196.pantā (Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana) un 179.pantā (Piesavināšanās) paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība

Lejupielādēt

15.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2021 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija, ja iecerētā noziedzīgā nodoma rezultāts atšķiras no reāli sasniegtā rezultāta

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-156/2020 Nolaupīto mantu vērtības noteikšana

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Piesavināšanās, kas izdarīta, pārkāpjot pilnvarotāja norādījumus saistībā ar izsniegto pilnvarojumu

Lejupielādēt

23.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2020 Krimināllikuma 179.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – piesavināšanās – sastāvs

Lejupielādēt

21.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/2020 „Uzticēta vai pārziņā esoša manta” Krimināllikuma 179.panta izpratnē

Lejupielādēt

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-63/2020 Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā, un svešas mantas nolaupīšanas kvalifikācija

Lejupielādēt

17.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2020 Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā atbildība par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un svešas mantas tīšu bojāšanu un šo noziedzīgo nodarījumu priekšmeta vērtības noteikšana

Lejupielādēt

14.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2020 Piedraudējums izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem Krimināllikuma 183.panta izpratnē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020 Laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieroci

Lejupielādēt

15.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2018 Krimināllikuma 185.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) priekšmeta vērtība kā obligāta šī noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīme

Lejupielādēt

07.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2018 Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets un kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

29.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-235/2018 Uz laiku bez uzraudzības atstāta manta kā nolaupīšanas priekšmets

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2018 Pretrunīgs tiesas nolēmums par Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi

Lejupielādēt

07.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-689/2016 Organizētā grupā izdarīta krāpšana

Lejupielādēt

19.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-496/2016 Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

Lejupielādēt

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2016 Krāpšanas nolūkā saņemt apdrošināšanas atlīdzību (apdrošināšanas krāpšana) norobežošana no svešas mantas iegūšanas ar viltu (krāpšana)

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2016 Krāpšanas objektīvā un subjektīvā puse

Lejupielādēt

16.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-542/2015 Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

Lejupielādēt

17.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2015 Piesavināšanās, mantas neatdošanas īpašais nolūks

Lejupielādēt

12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2015 Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

Lejupielādēt

27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-707/2014 Nekustamā īpašuma izkrāpšana un tālākā rīcība ar to

Lejupielādēt

24.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-624/2014 Piesavināšanās un līzinga objekta neatdošana

Lejupielādēt

12.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-415/2014 Laupīšana, kas saistīta ar iekļūšanu telpā

Lejupielādēt

27.08.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2014 Krimināllikuma 177 .1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

Lejupielādēt

09.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-340/2013 Automagnetola nav Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Lejupielādēt

05.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/2013 Transformatora punkts kā elektrotīkla sastāvdaļa

Lejupielādēt

15.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-139/2013 Zādzība no transportlīdzekļa

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2013 Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

Lejupielādēt

26.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2013 Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

Lejupielādēt

05.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2012 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 179.panta un 180.panta

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/2012 Zādzība no transportlīdzekļa

Lejupielādēt

19.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-671/2011 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta – krāpšana – trešo daļu

Lejupielādēt

13.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-509/2011 Zādzība, kas izdarīta lielā apmērā

Lejupielādēt

29.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2011 Krāpšana un piesavināšanās ir mantas nolaupīšanas veidi

Lejupielādēt

12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/2011 Krimināllikuma 179.panta – piesavināšanās – objektīvā puse – būtisks kaitējums

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2011 Krimināllikuma 185.pantā – mantas tīša iznīcināšana un bojāšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta vērtība

Lejupielādēt

15.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2010 Krimināllikuma 185.pantā paredzēts materiāls noziedzīga nodarījuma sastāvs

Lejupielādēt

21.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-516/2010 Mantas nolaupīšanas pabeigšanas moments

Lejupielādēt

31.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2010 Zādzības norobežošana no laupīšanas

Lejupielādēt

19.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-218/2010 Mantas nolaupīšana no prettiesiska valdījuma

Lejupielādēt

18.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/2010 Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

Lejupielādēt

28.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2010 Krimināllikuma 186.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

14.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2010 Bezīpašnieka manta nav atzīstama par zādzības priekšmetu

Lejupielādēt

17.04.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2009 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 175.panta ceturtās daļas

Lejupielādēt

06.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2009 Izlīgums par Krimināllikuma 180.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kā pamats kriminālprocesa izbeigšanai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktu

Lejupielādēt

20.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2009 Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

18.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2009 Mantas izspiešanas norobežošana no mantas zādzības vai laupīšanas

Lejupielādēt

28.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2008 Izspiešanas norobežošana no laupīšanas

Lejupielādēt

19.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2008 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 185.panta

Lejupielādēt

04.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2008 Krāpšana

Lejupielādēt

05.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-402/2008 Svešas mantas prettiesiska izšķērdēšana kā piesavināšanās veids

Lejupielādēt

12.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-695/2007 Piesavināšanās priekšmeta vērtības noteikšana

Lejupielādēt

18.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-630/2007 Krāpšanas jēdziena izpratne

Lejupielādēt

15.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-502/2007 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 183. un 176. panta

Lejupielādēt

23.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-436/2007 Krimināllikuma 187.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

Lejupielādēt

27.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2007 Nozagtās mantas faktiskā vērtība kā kritērijs kvalifikācijai pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-261/2007 Pieprasījums atdot mantu kā izspiešanas sastāva pazīme

Lejupielādēt

24.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-224/2007 Mantas bojāšana Krimināllikuma 185. panta izpratnē

Lejupielādēt

28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-750/2006 Krāpšanas jēdziena izpratne

Lejupielādēt

11.09.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2006 Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

Lejupielādēt

02.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2006 Glabātavas un telpas jēdziens

Lejupielādēt

14.11.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-327/2000 Ja darbības, ar kurām aizturamai personai rada kaitējumu, nav bijušas nepieciešamas tās aizturēšanai, atbildība iestājas uz vispārējiem pamatiem

Lejupielādēt

06.06.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2000 Tiesu instances tiesājamā nodarījumu pareizi kvalificējušas pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas; Par zādzību lielā apmērā uzskatāma tāda svešas kustamas mantas slepena vai atklāta nolaupīšana, ja nozagto mantu vērtība nozieguma izdarīšanas laikā pārsniegusi 50 valdības noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu

Lejupielādēt

23.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-146/2000 Zādzība Krimināllikuma 15. panta pirmās daļas izpratnē uzskatāma par pabeigtu, ja tiesājamās pagājušas garām veikala kasei, nesamaksājušas par noslēptajām precēm, un aizgājušas tādā attālumā no veikala kases, kur viņām bija radusies reāla iespēja rīkoties ar šīm precēm kā ar savu mantu

Lejupielādēt

02.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-313/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 25. panta nosacījumiem noziedzīgais nodarījums uzskatāms par atkārtotu arī tad, ja persona agrāk izdarījusi Latvijas Kriminālkodeksā paredzēto noziegumu un atkal izdarījusi Krimināllikuma attiecīgā pantā paredzētu tādu pašu vai likumā norādītu viena veida noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt