• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (382.–389.pants)

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018 Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

Lejupielādēt

13.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2017 Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

Lejupielādēt

28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016 Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

Lejupielādēt

29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016 Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008 Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005 Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu

Lejupielādēt