• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

IX nodaļa. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2019 Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā

Lejupielādēt

05.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-316/2018 Krimināllikuma 78.pantā (Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšana

Lejupielādēt

22.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-184/2018 Krimināllikuma 77.1pants (Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā) un 89.1panta (Noziedzīga organizācija) otrā daļa – tiesību normu konkurence vai noziedzīgu nodarījumu kopība

Lejupielādēt

28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2018 Krimināllikuma 78.pantā (Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma, kas izpaužas kā naida runa, subjektīvās puses izvērtēšana

Lejupielādēt

28.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2004 Kara noziegums

Lejupielādēt