• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts darba inspekcija

16.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-777/2019 Valsts darba inspekcijas kompetences robežas darba strīdos

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2017 Valsts darba inspekcijas lēmuma par nelaimes gadījuma darba vietā būtība

Lejupielādēt

10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-865/2016 Jēdziens “darba pienākumu pildīšana ārpus noteiktā darba laika”

Lejupielādēt

12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-156/2014 Darba tiesisko attiecību valsts uzraudzības robežas

Lejupielādēt