• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. Tiesa un piekritība

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/1998 Tiesneša piedalīšanās citas krimināllietas iztiesāšanā, kurā izskatāmā lietā nepilngadīgā cietušā likumiskais pārstāvis bijis atzīts par cietušo, pati par sevi nevar būt par pamatu viņa noraidījumam

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/1998 Tiesneša piedalīšanās citas krimināllietas iztiesāšanā, kurā izskatāmā lietā nepilngadīgā cietušā likumiskais pārstāvis bijis atzīts par cietušo, pati par sevi nevar būt par pamatu viņa noraidījumam

Lejupielādēt

16.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-203/1997 Par pamatu prokurora noraidījumam tiesas sēdē nevar būt tas, ka viņš ir piedalījies pirmstiesas izmeklēšanā vai uzturējis apsūdzību, vai devis atzinumu šai lietā

Lejupielādēt

07.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1997 Nav pieļaujama tiesneša piedalīšanās krimināllietas izskatīšanā, ja viņš ir piedalījies šajā lietā kā prokurors

Lejupielādēt