• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

3.nodaļa. Amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu (26.-49.pants)

17.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2020 Procesuālo funkciju nodalīšana

Lejupielādēt

11.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-149/2018 Vainas formas konstatēšana ir tiesas, nevis eksperta kompetence

Lejupielādēt

21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-23/2018 Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja ir iesniegta cietušā kasācijas sūdzība, bet nav iesniegts kasācijas protests

Lejupielādēt

02.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-519/2012 Prokurora pilnvaras iesniegt apelācijas protestu

Lejupielādēt

26.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-177/2012 Prokurors, kas var iesniegt kasācijas protestu

Lejupielādēt

28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007 Prokurora pienākums pieteikt noraidījumu tiesnesim

Lejupielādēt