• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

26.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2005 Prokurora pilnvaras apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-302/1999 Pieņemot lēmumu par apsūdzētā nodošanu tiesai, tiesa (tiesnesis) neizlemj jautājumu par viņa vainu

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1998 Pārsūdzēt var tādu tiesas rīcības sēdes lēmumu, uz kuru pamatojoties, tiesvedība lietā netiek turpināta, izņemot gadījumus, kad lieta saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 258. pantu tiek apturēta vai tiek atlikta iztiesāšana

Lejupielādēt

04.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/1997 Lēmumu par nodošanu tiesai nedrīkst pamatot ar lietā savākto pierādījumu ticamības vērtējumiem, kā arī nav skarams jautājums par tiesājamā vainu

Lejupielādēt

25.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-194/1996 Par prokurora blakusprotesta apmierināšanu sakarā ar nepamatotu lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt